jueves, 15 de octubre de 2015

Educación vial en ChansEDUCACIÓN  VIARIA

     Hoxe    xoves  oito  de  outubro,  viñeron  dous  policías  a  dar   unha  charla  sobre   “educación  viaria”.  Explicaron  que  hoxe en  día, por  precaución,  en  moitas  rúas  so  se  pode  ir  a  vinte  kilómetros  por  hora,   como  hai  que  cruzar  no  paso  de  peóns   e     a  calcular  cantos  metros  por  segundo  recorre  un  vehículo. 


Dixeron  que  é  mellor  ir  a  menos  de  vinte   km  por  hora  xa  que  así  se   se   atropelase  a  unha   persoa,   o  impacto  sería  moito  menor  ca  o  dun   vehículo  que  fose  a   máis  desa  velocidade.


  Cando  explicaron  como  había  que  cruzar  o  paso  de  peóns,   fixeron  un  exercicio  no  que  había  que  ordear  as  accións   para  cruzar   e  dixeron  que  primeiro  tiñamos  que    mirar,  logo  escoitar,  despois  mandar  esa  información  ao  noso  cerebro (pensar)  e  logo  cruzar.  Tamén  dixeron  que   había  que  cruzar  sempre  amodo  e  poñerse  de  forma  en  que  o  vehículo  te   vexa.


  Noutro  exercicio  leváronos  fora   do  colexio   e  cronometramos   o  tempo  que  tardabamos  en  cruzar  a   rúa  e  o  tempo    que  tardaba  un  coche  en  chegar  dun  lugar  a  outro  para  que   soubéramos  onde  estaría  o  vehículo   e  onde  estariamos  nos  despois  de  ese  tempo  e  saber  o  perigo  que  correríamos  se  estiveramos  moi  preto  del.

Candela  5ºA