Lingua

Adverbios

Aprende moitas cousas con Edu, o profesor.Os pronomes "eu" ,"ti"
Discriminar os pronomes "eu" e "ti" para o seu emprego en situacións da vida cotiá.


Trastornos cualitativos da linguaxe expresiva: interrogantes "onde", "que", "quen" e "cando"

Nesta secuencia preténdese que o alumnado discrimine e utilice correctamente os elementos adecuados para realizar preguntas.


El mundo que te rodea

Utilización do diálogo entre iguais como instrumento de aprendizaxe compartida. Reflexión e conversación sobre o tema desta proposta de aula: a descrición de lugares. Utilización das TICS.
Os pronomes "eu" e "ti"
Practica con eles


Isaac Díaz Pardo.O día 5 de xaneiro do 2012, ás 8.30 faleceu na Coruña Isaac Díaz Pardo. Son moitos os termos que o definen: "artista plástico" , "galeguista", "intelectual",... Pero é moito máis; é unha parte da nosa historia, da nosa cultura, da nosa memoria, e queremos lembralo como viviu: como un home cheo de inquedanzas, de lembranzas e de sabedoría, e sobre todo un home bó.

Ísaac Díaz Pardo é un persoeiro fundamental para comprender a historia contemporánea de Galicia. Vínculo entre a Galicia da República e a Galicia da Democracia, este empresario e artista ten traballado e colaborado coas principais figuras políticas e culturais do país.
Anacos de literatura galega.

Imos coñecer a vida e obra dalgúns escritores galegos.

Ortografía e vocabulario da letra "Z"
Paquete de actividades LIM sobre ortografía e vocabulario.


O aforcado de San Xoan.
Xogo do aforcado co que podemos practicar léxico e ortografía dun xeito divertido

Xogamos coas palabras

Aplicación para practicar cuestións dubidosas da lingua galega a xeito de xogo

Xogamos coas palabras

Xogamos coas palabras - 2

Xogamos coas palabras - 2A interacción cos iguais.
Recurso didáctico orientado a mostrar ao alumnado patróns de conduta e pautas de comportamento para responder de forma axeitada en situacións sociais.O NOME E AS SÚAS CLASES
Un xogo para que podas practicar na casa.


Xogo: o acento en galego


Xogo para avaliar os coñecementos sobre o acento en galego. Está baseado nun esquema de pregunta-resposta e deseñado para dous xogadores ou grupos. O xogo contabiliza acertos e erros.

Xogo: o acento en galego

O mundo do cómic

Xogo para un xogador para traballar o mundo do cómic (as personaxes máis destacadas tanto galegas, españolas coma europeas)


O mundo do cómic