Naturais 2º trimestre


O NOSO CORPO


Canción para aprender o osos do corpo.
O aparello dixestivo

Unidade didáctica feita coa ferramenta de autor Edilim para traballar o aparello dixestivo en primaria

O aparello dixestivo

O aparello excretor

Unidade didáctica feita coa ferramenta Edilim sobre o aparello excretor para traballar no 3º ciclo de Primaria

O aparello excretor


Músculos

Pantalla de exploración para repasar o nome dos músculos do corpo humano. Está feito coa ferramenta de autor "Imaxes Interactivas"

MúsculosFuncións vitais 


A nutrición.


Aparato circulatorio.


Aparato respiratorio.


Os sentidos.


Aparato excretor.

Aparato locomotor.
A reproducción

<
A fecundación
A saúde


A nutrición


Día Mundial da Saúde


Hábitos de vida saudables


Hábitos saudablesAS FORZAS E O MOVEMENTO.


As máquinas


Secuencia didáctica destinada ao estudo do concepto de máquina,
os seus compoñentes e tipoloxía, facendo especial fincapé na
panca e os seus tipos.

A materia.

Non te esquezas da física ..él nunca o faría.


"Cando me preguntaron sobre algunha arma capaz de anular o poder da bomba atómica, eu suxerín a mellor de todas:A PAZ"
Albert Einstein
Curiosidades científicas.


A MATERIA!!!!!!!!!!Os primeiros humáns distinguían facilmente entre os materiais para facer roupa, instrumentos ou bens para alimentarse. Eles desenvolveron unha linguaxe con palabras que describían estas cousas, tales como “pel,” “pedra” ou “coello.” Nembargantes, eles no tiñan o noso actual coñecemento sobre as substancias que compoñen estes obxectos. Empédocles, un filósofo e científico grego, propuxo unha das primeiras teorías que intentaba describir as cousas que nos rodean. Empédocles argumentou que toda materia compoñíase de catro elementos : lume, aire, auga e terra. A proporción destes catro elementos afecta as propiedades da materia.
Algunhas décadas despois de Empédocles, Demócrito, outro grego, desenvolveu unha nova teoría da materia que trataba de resolver os problemas da teoría do seu predecesor. As ideas de Demócrito baseábanse no razonamento, en vez de na ciencia. Demócrito sabía que se un toma unha pedra e a corta en dous, cada metade ten as mesmas propiedades que a pedra orixinal. El inferiu que se un continúa cortando a pedra en pezas cada vez máis pequenas, chega un momento no que o pedazo de pedra é tan pequeno que non se pode dividir máis. Demócrito chamou a estes pequenos pedazos infinitesimais átomos, o que quere dicir “indivisibles”. Suxeriu que os átomos eran eternos e que non podían ser destruídos. Demócrito teorizou que os átomos eran específicos ó material que os formaban. Esto quere decir que os átomos de pedra eran propios á pedra e diferentes dos átomos de outros materiais, tales como a pel. Esta era unha extraordinaria teoría que intentaba explicar todo o mundo físico en términos dunhas cuantas ideas.


E así é como comezou a historia do termo da MATERIA.


Nestes enlaces tedes activdades para repasar todo o que hemos traballado na aula
Os cambios da auga.Características físicas e químicas.
Repasa o que distes o ano pasado neste lim.